Totaaloplossing

INTERVENTIE PLANNEN

Bezoek

Aquaflam beschikt over professionele kennis voor het opstellen van interventieplannen, hiervoor kan u beroep doen op onze technicus brandvoorkoming.

Uitwerking

Het bezit van een interventieplan staat garant voor de meest efficiënte interventie van de brandweer in geval van calamiteiten. Dit kan mensenlevens en onnodige extra brandschade vermijden.

Dossier

Bevat essentiële inlichtingen voor de hulpdiensten:
*Ligging plan: plan met aanrijroute, luchtbeeld, opvangplaats hulpdiensten
*Aard van de instelling, inplanting, toegangswegen, constructie
*Alle detail plannen van het gebouw, met nutsvoorzieningen, compartimenten, blusmiddelen, gevaarlijke producten, explosiezone ’s, branddetectiecentrale
*Interne en externe water win punten
*Verantwoordelijke personen

U krijgt een volledig gedetailleerd interventiedossier volgens het
KB 28 maart 2014
Scroll naar boven