KB 28/3/2014

BRANDAUDIT

Is uw onderneming klaar met de nieuwe maatregelen voor het KB 28 maart 2014? Aquaflam kan u het nodige advies geven! Onze adviseurs brandbeveiliging staan u graag te woord om de exacte noden te bepalen volgens het KB verschenen op 23 april 2014 in het Belgisch Staatsblad. Dit KB neemt de meeste bepalingen uit art. 52 ARAB. Contacteer onze brandbeveiligingsadviseurs voor een vrijblijvend advies. Nieuwe verplichtingen voor brandpreventie in werking vanaf 3/05/2014:

 • Brand voorkomen.
 • Vlug & efficiënt bestrijden van elke begin van brand.
 • Vlugge & veilige evacuatie van iedereen.
 • Beperken van de schadelijke effecten van brand.
 • Tussenkomst brandweer vergemakkelijken.
 • In eerste instantie brand voorkomen.
 • Nood aan een brandpreventiedossier.
 • De gevolgen van een brand moeten zoveel mogelijk beperkt worden.
 • De tussenkomst van de hulpdiensten moet zo gemakkelijk mogelijk gemaakt worden.
 • De wetgeving voorziet dat elke werkgever een brandbestrijdingsdienst moet oprichten, om het even hoeveel werknemers er in het bedrijf zijn. Kleine bedrijven voldoen reeds door onze brandblusoefening te volgen.
 • Verzekeren van snelle en veilige evacuatiemogelijkheden.
 • D.m.v. eerste interventiemiddelen moet je een brand voorkomen en bestrijden. Deze blusapparaten, haspels, … moeten jaarlijks gekeurd worden.
 • Evacuatieoefeningen.
 • A.d.h.v. een risicoanalyse kunnen we advies geven over het plaatsen van eerste interventie middelen + waarschuwingssignalen.
 • Advies i.v.m beperken en voorkomen van de bestaande risico’s.
 • Inoefenen van het gebruik van draagbare brandblusmiddelen om op een efficiënte manier brand te bestrijden.
 • Evacuatieoefening analyseren.
 • Advies en opmaak van het brandpreventie- en interventiedossier.
 • Analyseren van de behoefte.
 • Op punt stellen pictogrammen en evacuatie.
 • Onze projecten worden allemaal in uitvoering NORM ISO 7010 uitgevoerd.

Scroll naar boven