Slim zoeken

We hebben 2 type haspels, nl. een vast type en een zwenkbaar type.

Het vaste type wordt via de centrale as aan de muur bevestigd. De haspelslang wordt door het gebruik van een slangengeleider in alle richtingen gedwongen.

Het zwenkbare type pivoteert op een uitzwenkbaar steunpunt. De haspel beweegt dus mee in de richting waarnaar men zich begeeft.

LET OP!
Een zwenkbare haspel functioneert niet optimaal in geval de haspel ingebouwd wordt in een nis of kast.